Giới thiệu

Giới thiệu

Marketing Planner giúp cho các doanh nghiệp xây dựng và thực thi kế hoạch marketing với các gói sản phẩm được đăng giá công khai và thông tin đầy đủ.

Khách hàng của Marketing Planner sẽ không cần phải liên hệ nhiều bên và chờ đợi báo giá lâu.

Marketing Planner là một dự án tâm huyết của Vân Tay Media nhằm giảm thiểu thời gian tìm kiếm dịch vụ marketing của các doanh nghiệp, hơn thế nữa là cung cấp trải nghiệm nhất quán cho khách hàng.

Mọi hoạt động Marketing đều phải gắn liền với chiến lược ngắn, trung và dài hạn. Nếu không, chỉ là một hành động ngẫu hứng và ném tiền qua cửa sổ.