Là nhà đầu tư, chủ website, bạn cần biết về các chỉ số quan trọng có giá trị để đo lường hiệu suất bán hàng của bạn.

Riêng về “chuyển đổi” có rất nhiều dạng căn cứ theo chiến lược và mục tiêu của chiến dịch.

Trong bài này, do chỉ đang nói về Sales Conversion Rate chúng ta chỉ tập trung vào tỉ lệ đặt đơn hàng.

Tóm lại, Sales Conversion Rate là một chỉ số để đo lường hiệu quả của đội bán hàng trong việc chuyển đổi một đầu mối (lead) thành khách hàng mới.

Tính Sales Conversion Rate như thế nào

(Số đơn hàng / Số lead chất lượng) x 100

Ví dụ, có 100 lead chất lượng về từ nguồn marketing và có 5 người mua hàng, Sales Conversion Rate là là 5% .

Tại sao tối ưu Sales Conversion Rate lại quan trọng?

Tối ưu Sales Conversion Rate nghĩa là cần tăng lượng đơn hàng chốt được trên số đầu mối.

  1. Chi phí marketing ngày càng tăng cao, thật phí phạm khi khách hàng đã đến cửa hàng nhưng không mua hoặc tỉ lệ mua quá thấp.
  2. Sự chú ý của người tiêu dùng càng lúc càng thấp: sự phát triển của social media làm cho mọi thứ trở nên điên cuồng, càng lúc càng khó khăn trong việc giữ chân người tiêu dùng. Ngay khi có được sự chú ý của họ, bạn cần nhanh chóng chuyển đổi thành đơn hàng, càng sớm càng tốt.
  3. Nó là chỉ số đánh giá trực tiếp khả năng của đội bán hàng hoặc (và) hệ thống website của bạn. Chỉ số này có thể là thước đo đơn giản nhất để bạn làm việc với đội bán hàng, đội phát triển web của mình.

Đón đọc bài tiếp theo: Làm thế nào để tăng Sales Conversion Rate?