Các tham số (params) trên URL cho phép đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Bạn có thể ứng dụng chức năng này để theo dõi nguồn truy cập (không nhất thiết là quảng cáo), ví dụ: từ email, từ link đặt trên website khác, …

Giả sử bạn có đường dẫn sau đây

https://careers.planner.marketing/?utm_source=summer-mailer&utm_medium=email&utm_campaign=summer-sale

Khi có người click vào đường link, hiển nhiên sẽ được chuyển đến website, lúc này, google analytics sẽ tự động ghi nhận lại các tham số sau:

Bạn có thể tạo đường dẫn này dễ dàng bằng cách sử dụng công cụ Campaign URL Builder do chính google cung cấp.

Khi gửi mail cho khách hàng, bạn có thể tạo một link như vậy để theo dõi hiệu quả gửi mail ngay trong google analytics.

Mặt khác, bạn cũng có thể dùng cách này để theo dõi các lượt click link mà không cần cấu hình nhiều.

Bạn có thể dùng các ứng dụng rút gọn link để làm cho link trông đẹp hơn khi gửi nhé.